KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK1 - NĂM HỌC 2020 - 2021

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo kế hoạch Đăng ký môn học học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021. Sinh viên vui lòng xem kế hoạch.

- Kế hoạch đăng ký môn học - khoa đào tạo đặc biệt >>>

- Kế hoạch đăng ký môn học >>>

Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan