Kế hoạch tổ chức đào tạo Giáo dục quốc phòng an ninh & Giáo dục thể chất năm 2020

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất. Đại học chính quy năm 2020.

Quý sinh viên xem chi tiết tại đây.

Trân trọng./.

Tin liên quan