Kế hoạch tổ chức đào tạo Giáo dục Quốc phòng - Giáo dục thể chất Đại học chính quy khóa 2019

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch tổ chức đào tạo Giáo dục Quốc phòng - Giáo dục thể chất Đại học chính quy khóa 2019

Sinh viên xem nội dung tại đây >>>

Trân trọng./.

Tin liên quan