Khảo sát, đánh giá cuối khóa học

Phòng Quản lý Đào tạo Báo cáo kết quả Khảo sát, đánh giá cuối khóa học

Stt 

Báo cáo 

Đính kèm 

1

Khảo sát, đánh giá cuối khóa học sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

 Xem tại đây

 2 Khảo sát đánh giá cuối khóa học sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (sinh viên khóa 2015 trở về trước)  

 Xem tại đây

Tin liên quan