Khảo sát Mức độ hài lòng của sinh viên đối với các Phòng Ban và Khoa trong Trường

Phòng Quản lý Đào tạo Báo cáo kết quả Khảo sát Mức độ hài lòng của sinh viên đối với các Phòng Ban và Khoa trong Trường

Stt 

Báo cáo 

Đính kèm 

 1

Khảo sát Mức độ hài lòng của sinh viên đối với các Phòng Ban và Khoa trong Trường năm 2016

 Xem tại đây

 2

Khảo sát Mức độ hài lòng của sinh viên đối với các Phòng Ban và Khoa trong Trường năm 2018

 Xem tại đây

 3  Khảo sát Mức độ hài lòng của sinh viên đối với các Phòng Ban và Khoa trong Trường năm học 2018-2019

 Xem tại đây

Tin liên quan