Khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu và ý kiến của sinh viên đối với giảng viên dạy các môn tiếng Anh của Khoa Đào tạo đặc biệt

Phòng Quản lý Đào tạo Báo cáo kết quả Khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu và ý kiến của sinh viên đối với giảng viên dạy các môn tiếng Anh của Khoa Đào tạo đặc biệt

Stt 

Báo cáo 

Đính kèm 

1

Khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu và ý kiến của sinh viên đối với giảng viên dạy các môn tiếng Anh của Khoa Đào tạo đặc biệt Học kỳ 1 năm học 2017-2018

 Xem tại đây

Tin liên quan