Khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu và ý kiến của sinh viên đối với giảng viên dạy Tiếng Anh không chuyên

Phòng Quản lý Đào tạo Báo cáo kết quả Khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu và ý kiến của sinh viên đối với giảng viên dạy Tiếng Anh không chuyên

 

 

Phòng Quản lý Đào tạo Báo cáo kết quả Khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu và ý kiến của sinh viên đối với giảng viên dạy Tiếng Anh không chuyên

Stt 

Báo cáo 

Đính kèm 

 1

Khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu và ý kiến của sinh viên đối với giảng viên dạy Tiếng Anh không chuyên Học kỳ 1 năm học 2015-2016

 Xem tại đây

 2

Khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu và ý kiến của sinh viên đối với giảng viên dạy Tiếng Anh không chuyên Học kỳ 2 năm học 2015-2016

 Xem tại đây

3

Khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu và ý kiến của sinh viên đối với giảng viên dạy Tiếng Anh không chuyên Học kỳ 1 năm học 2016-2017

 Xem tại đây

4

Khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu và ý kiến của sinh viên đối với giảng viên dạy Tiếng Anh không chuyên Học kỳ 1 năm học 2017-2018

 Xem tại đây

Tin liên quan