Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 thi trên LMS

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 thi trên LMS, như sau:

 

  1. Lịch thi các môn với hình thức thi Tự luận và Trắc nghiệm trên LMS

Xem lịch thi

  1. Lịch thi các môn với hình thức thi vấn đáp và Nộp tiểu luận trên LMS

Xem lịch thi

  1. Lịch thi các môn còn lại nhà trường sẽ có thông báo sau

Đề nghị sinh viên thường xuyên kiểm tra Email (nhà trường cấp), để biết thông tin lịch thi tiếp theo

Tin liên quan