Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 thi trực tuyến trên LMS, đợt thi bắt đầu từ ngày 10/7/2021

     Phòng Quản lý Đào tạo thông báo Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 thi trực tuyến trên LMS, đợt thi bắt đầu từ ngày 10/7/2021, như sau:

 Xem lịch thi tại đây

Ghi chú:

  • Lịch thi các môn còn lại nhà trường sẽ có thông báo sau
  • Đề nghị sinh viên thường xuyên kiểm tra Email (Email do nhà trường cấp), để biết thông báo lịch thi tiếp theo.

Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan