Lịch thi học kỳ 3 năm học 2017-2018 – Hệ đại học chính quy – Khoa Đào tạo đặc biệt

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2017-2018 – Hệ đại học chính quy – Khoa Đào tạo đặc biệt

Xem chi tiết 

Lưu ý:

  • Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo trước ngày 20/07/2018.
  • Môn Hệ thống thông tin kế toán 1 (ACCO3315) sinh viên xem danh sách thi, ca thi và địa điểm thi cụ thể tại mục Tin tức – sự kiện trên trang Web của khoa Kế toán – Kiểm toán http://v1.ou.edu.vn/ktkt/Pages/tin-tuc.aspx.
  • Các môn thi do Phòng Khảo thí tổ chức thi sinh viên xem ngày thi, ca thi và địa điểm thi cụ thể tại mục Thông báo trên trang Web của Phòng Khảo thí http://www.ou.edu.vn/ttkt/Pages/tin-thong-bao.aspx

 

Tin liên quan