QC tuyển sinh ĐH bằng thứ 2 và liên thông ĐH

Học viên tham khảo Quy chế tuyển sinh Đại học bằng thứ hai và liên thông trình độ Đại học hệ Chính quy: ở đây

Tin liên quan