Quyết định ban hành quy định đăng ký môn học

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo quyết định ban hành quy định đăng ký môn học.

Quý sinh viên xem chi tiết tại đây >>>

 

Trân trọng./.

Tin liên quan