Quyết định ban hành quy định đào tạo ngoại ngữ không chuyên thuộc các chương trình đào tạo ĐHCQ

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định ban hành quy định đào tạo ngoại ngữ không chuyên thuộc các chương trình đào tạo ĐHCQ.

Quý Thầy Cô, sinh viên xem chi tiết >>>

Trân trọng kính chào./.

Tin liên quan