Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Quý Thầy Cô, sinh viên xem chi tiết tại đây >>>

Trân trọng kính chào./.

Tin liên quan