Thông báo bổ sung lịch thi các môn học trong học kỳ 2 năm học 2020-2021, học kỳ 3 năm học 2020-2021 và điều chỉnh lịch thi các môn học trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 thi trực tuyến trên hệ thống thi trực tuyến (Online)

     Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo bổ sung lịch thi các môn học trong học kỳ 2 năm học 2020-2021, học kỳ 3 năm học 2020-2021 và điều chỉnh lịch thi các môn học trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 thi trực tuyến trên hệ thống thi trực tuyến (Online)

Danh sách các môn bổ sung lịch thi của học kỳ 2 năm học 2020-2021

Xem tại đây

Danh sách các môn bổ sung lịch thi của học kỳ 3 năm học 2020-2021

Xem tại đây

Danh sách các môn điều chỉnh lịch thi của học kỳ 1 năm học 2021-2022

Xem tại đây

     Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan