Thông báo bổ sung lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 thi trực tuyến (Online) trên LMS

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo bổ sung lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 thi trực tuyến (Online) trên LMS

  1. Danh sách các môn bổ sung ca thi do lỗi kỹ thuật

Xem tại đây

  1. Danh sách các môn bổ sung lịch thi của Khoa Công nghệ thông tin

Xem tại đây

Ghi chú:

  • Nhà trường sẽ bổ sung lịch thi những môn còn lại trong những thông báo tiếp theo
  • Đề nghị sinh viên thường xuyên kiểm tra Email (Email do nhà trường cấp), để biết thông báo lịch thi tiếp theo hoặc thường xuyên xem thông báo lịch thi trên website của Phòng Quản lý Đào tạo: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/lich-thi-cua-sinh-vien

Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan