Thông báo bổ sung Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 thi trực tuyến trên LMS

     Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo bổ sung Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 thi trực tuyến trên LMS, cụ thể như sau:

 

1. Danh sách môn bổ sung lịch thi trực tuyến trên LMS

Xem lịch thi tại đây

2. Lịch thi những môn còn lại nhà trường sẽ có thông báo sau

Đề nghị sinh viên thường xuyên kiểm tra Email (Email nhà trường cấp), để biết thông tin lịch thi tiếp theo.

Trân trọng./.

Tin liên quan