Thông báo bổ sung môn thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 thi trực tuyến trên hệ thống thi trực tuyến (Online)

- Căn cứ công văn số 03/K.KT-KT ngày 10/02/2022 của Khoa Kế toán - Kiểm toán V/v đề nghị xét bổ sung lịch thi cuối kỳ môn học cho Khóa Liên thông 2019.   

- Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo bổ sung môn thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 thi trực tuyến trên hệ thống thi trực tuyến (Online)

Xem tại đây

Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan