Thông báo danh sách nhóm lớp môn học hủy lịch thi theo CV 24/CNSH ngày 19/05/2022, HK1-2021-2022 thi trực tiếp (Offline) đại học chính quy

     Căn cứ công văn số 24/CNSH V/v Dời lịch thi cuối kỳ của các môn học HK1 NH2021-2022 chưa hoàn tất thực hành trong HK2 NH21-22 ngày 19/05/2022.

      Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo danh sách nhóm lớp môn học hủy lịch thi theo CV 24/CNSH ngày 19/05/2022, HK1-2021-2022 thi trực tiếp (Offline) đại học chính quy

 Xem chi tiết tại đây

 Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan