Thông báo điều chỉnh thời gian thi của ngày thi 25/12/2017 ca thi 3, 4 và ngày thi 26/12/2017 ca thi 1, 2, 3, 4 do bão số 16 – Hệ đại học chính quy – Khoa Đào tạo đặc biệt

Phòng Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh thời gian thi của ngày thi 25/12/2017 ca thi 3, 4 và ngày thi 26/12/2017 ca thi 1, 2, 3, 4 do bão số 16 – Hệ đại học chính quy – Khoa Đào tạo đặc biệt

Xem chi tiết

Tin liên quan