Thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2020-2021 thi trực tuyến (Online) trên LMS từ ngày 05/10/2021 đến 29/10/2021

     Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2020-2021 thi trực tuyến (Online) trên LMS từ ngày 05/10/2021 đến 29/10/2021

Xem tại đây

 

Ghi chú:

  • Các môn thi còn lại (dự kiến) sẽ được tổ chức thi vào tháng 11 và tháng 12 năm 2021.
  • Đề nghị sinh viên thường xuyên kiểm tra Email (Email do nhà trường cấp), để biết thông báo lịch thi tiếp theo hoặc thường xuyên xem thông báo lịch thi trên website của Phòng Quản lý Đào tạo: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/lich-thi-cua-sinh-vien

Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan