Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) cho sinh viên chưa tham thi trực tuyến (Online) hoặc bị sự cố thi Online trên hệ thống thi trực tuyến học kỳ 3 năm học 2020-2021

 

     Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) cho sinh viên chưa tham thi trực tuyến (Online) hoặc bị sự cố thi Online trên hệ thống thi trực tuyến học kỳ 3 năm học 2020-2021

Xem lịch thi tại đây

Xem lịch thi theo danh sách sinh viên được tham gia thi Offline tại đây

Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan