Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2021 (cập nhật ngày 14/04/2021).

Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2021 (cập nhật ngày 14/04/2021).

Quý sinh viên xem chi tiết

Phòng Quản lý Đào tạo trân trọng kính báo./.

Tin liên quan