Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức và quản lý đào tạo, phát triển các chương trình đào tạo chính quy (đại học chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao, liên thông từ cao đẳng lên đại học, bằng thứ hai) và các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

Nhiệm vụ

01

Dự thảo các Quy chế, quy định

liên quan đến công tác đào tạo đại học chính quy và hướng dẫn thực hiện.

02

Tổ chức công tác tuyển sinh

đại học chính quy, Tham gia công tác tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế, tuyển sinh người nước ngoài.

03

Tổ chức công tác quảng bá

và tư vấn tuyển sinh và phối hợp thực hiện.

04

Tổ chức công tác tiếp nhận tân sinh viên

và phối hợp thực hiện. Tham gia phồ biến thông tin trong tuần sinh hoạt công dân.

05

Tổ chức công tác mở ngành mới

Phối hợp với các Khoa và đợn vị liên quan mở ngành đào tạo trình độ đại học theo nhu cầu nhân lực của xã hội.

06

Quản lý các chương trình đào tạo

về đề cương môn học. Tổ chức cập nhật, rà soát chương trình đào tạo và đề cương môn học định kỳ.

07

Tổ chức đào tạo

đại học chính quy, các chương trình liên kết đào tạo theo chương trình đào tạo, đề án liên kết đã được duyệt và quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành.

08

Quản lý công tác mời giảng

theo học kỳ (danh sách giảng viên mời giảng, hợp đồng giảng dạy,...). Quản lý hồ sơ giảng viên thỉnh giảng.

09

Quản lý hồ sơ sinh viên

Tổ chức cập nhật, lưu trữ hồ sơ sinh viên nhập học, hồ sơ sinh viên tốt nghiệp, thẩm tra văn bằng, chứng chỉ của sinh viên.

10

Giám sát

công tác dạy và học. Báo cáo thường xuyên (tuần, tháng, học kỳ, năm học) về công tác giảng dạy.

11

Quản lý tổ chức giảng đường

tại các cơ sở học tập  (hồ sơ cộng tác viên, chấm công...).

12

Giám sát 

tiến bộ trong học tập của sinh viên. Báo cáo theo học kỳ về kết quả học tập của sinh viên và tỷ lệ thôi học.

13

Quản lý các hoạt động

đổi mới phương pháp giảng dạy (báo cáo chuyên đề, tham quan thực tế), các hoạt động dự giờ để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

14

Quản lý các hoạt động UDCNTT

trong giảng dạy, đánh giá các khóa học trên hệ thống quản lý học tập (LMS) và các môn học giảng dạy theo phương thức kết hợp.

15

Phối hợp

với Phòng Khảo thí xếp lịch thi đại học chính quy

16

Tổ chức kỳ thi

đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra cho sinh viên chuyên ngữ và không chuyên ngữ.

17

Xét tốt nghiệp

và cấp bằng tốt nghiệp. Xét điều kiện bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Báo cáo số lượng sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn. Xét đủ điều kiện và cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng.

18

Khảo sát

ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo học kỳ, khảo sát tân sinh viên về lý do chọn Trường, khảo sát sinh viên năm cuối, khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp  và các khảo sát khác theo phân công.

19

Thanh toán 

thù lao giảng dạy, thù lao tổ chức khóa học trên LMS.

20

Quản lý tổ sửa chữa

trực tại các cơ sở học tập, chịu trách nhiệm sửa chữa nhỏ các trang thiết bị phục vụ dạy và học và hỗ trợ kiểm tra cảnh quan của cơ sở học tập.

21

Thực hiện công tác học vụ

thường xuyên theo kế hoạch năm học và học kỳ. Xét miễn, giảm min6 học, xét chuyển ngành, học ngành thứ hai, xét chuyển vào/ra chương trình chất lượng cao, xét thôi học, xét chuyển trường, khóa và mở mã số sinh viên.

22

Cung cấp các dịch vụ sinh viên

cấp lại thẻ sinh viên, cấp giấy xác nhận tình trạng học tập theo yêu cầu, cấp giấy chứng nhận sinh viên, cấp bảng điểm, cấp bản sao bằng tốt nghiệp, sao y bản chính,...

23

Tư vấn

trả lời thắc mắc của sinh viên trực tiếp tại Phòng tiếp sinh viên và qua email, tổng đài điện thoại.

24

Tham gia công tác đảm bảo chất lượng

theo phân công Quản lý hệ thống số liệu nội bộ.

25

Quản lý công tác đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ tin học.

26

Tham gia quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia

Nhân sự

 

ThS. Phan Thị Thu Phương

Phó Trưởng Phòng - Phụ Trách

ThS. Trần Lê Trọng Phúc

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Phương Anh

Chuyên viên

Phạm Minh Dzu

Chuyên viên

Đỗ Đại Dương

Chuyên viên

Hoàng Thị Dung

Chuyên viên

Trần Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Phi Hùng

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Hùng

Chuyên viên

Nguyễn Thị Ngọc Loan

Chuyên viên

Phùng Thị Kim Ngọc

Chuyên viên

ThS. Cao Thị Hà Phương

Chuyên viên

ThS. Trần Thị Lệ Quyên

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Minh Trí

Chuyên viên

ThS. Vũ Thị Thanh Trúc

Chuyên viên

Nguyễn Huỳnh Vũ Duy