Kế hoạch đăng ký môn học trực tuyến HK2 - Năm học 2020/2021

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký môn học trực tuyến. Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021.

Quý sinh viên xem chi tiết tại đây.

Trân trọng./.

Tin liên quan