Thông báo bổ sung lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 thi trực tuyến (Online) trên LMS môn Kỹ thuật lập trình

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo bổ sung lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 thi trực tuyến (Online) trên LMS môn Kỹ thuật lập trình

Xem tại đây

Ghi chú:

  • Đề nghị sinh viên thường xuyên kiểm tra Email sinh viên (Email do nhà trường cấp), để biết thông báo lịch thi tiếp theo hoặc thường xuyên xem thông báo lịch thi trên website của Phòng Quản lý Đào tạo: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/lich-thi-cua-sinh-vien

Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan