Thông báo điều chỉnh địa điểm thi các ca thi 3,4,5 ngày 03/04/2022 ở VVT sang MTL thi trực tiếp học kỳ 2 năm học 2020-2021

     

     Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo điều chỉnh địa điểm thi các ca thi 3,4,5 ngày 03/04/2022 ở VVT sang MTL thi trực tiếp học kỳ 2 năm học 2020-2021

 

Xem danh sách môn điều chỉnh địa điểm thi tại đây

Xem danh sách sinh viên điều chỉnh địa điểm thi tại đây

 

Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan