Thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2020-2021 thi trực tuyến (Online) trên LMS từ ngày 31/10/2021 đến 28/11/2021

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2020-2021 thi trực tuyến (Online) trên LMS từ ngày 31/10/2021 đến 28/11/2021

Xem tại đây

Ghi chú:

  • Đề nghị sinh viên thường xuyên kiểm tra Email (Email do nhà trường cấp), để biết thông báo lịch thi tiếp theo hoặc thường xuyên xem thông báo lịch thi trên website của Phòng Quản lý Đào tạo: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/lich-thi-cua-sinh-vien

Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan