Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp, đợt xét tốt nghiệp ngày 04/10/2021

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành đã được xét tốt nghiệp ngày 04/10/2021  theo file đính kèm.

- Danh sách sinh viên nợ hồ sơ, nợ học phí và nợ sách thư viện theo file đình kèm.

Ghi chú: Sinh viên nên liên hệ với văn phòng Khoa trước khi lên nhận bằng.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ email: quanlydaotao@ou.edu.vn, Hotline: 1800 5858 84

Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan